Bozqurd.

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

Türkçülüyümüzün rəmzlərindən biri də BOZQURDdur. Bəs niyə məhz bozqurd? Sizə də maraqlıdırsa buyurun oxuyun. Bozqurdun xüsusiyyətlərini əsas olaraq bu şəkildə sıralamaq mümkündür. 1 = Bozqurdlar atasına bağlıdır. 2 = Bozqurd azadlığına düşkündür. Heyvan tutulduğunda bütün heyvanların əksinə olaraq öd deyilən kisəsini parçalar və intihar edər. Bozqurd əsarəti qəbul etməyən bir varlıqdır. Bozqurdun boynuna xalta taxıb bir […]

İKT-dən nə üçün istifadə etməliyik?

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

Hər  dövrün  özünəməxsus,  dəyişkən  xüsusiyyətləri  içərisində  xüsusi   yer  tutan və gələcək nəslin yetişdirlilməsinə xidmət edən – öyrənmə bacarıqlarının üzə çıxarılması və  inkişafı, öyrənmə  vasitələrinin  hər  dövrün tələbinə  uyğun  və  çeşidli olması, öyrənmə  üsullarının  konstruktiv istiqamətlənməsi,  fəal  təlimin  mexanizmlərini özündə  ehtiva  etdirən  öyrənmə  mühitinin  yaradılması  həmin  dövr  üçün  ən  ümdə məsələlərdən  biridir.  Bizim yaşadığımız  müasir  dövr  də  müasir  həyatda  həm  insana,  həm  də  onun  bilik,  bacarıq  və  düşünmə  tərzinə  öz tələblərini  qoyur.  XXI əsr  sürətlə  inkişaf  edən  kompyuter  texnologiyaları  əsridir.  Həyatın  bütün  sahələrində tətbiq olunan və gündəlik yaşamın tərkib hissələrindən birinə çevrilən kompyuter  texnologiyaları  XXI  əsrin  əsas xüsusiyyətlərindən biri  kimi  təhsilin inkişafına  da  öz  təsirini  hiss  etdirməkdədir.  Azərbaycan   təhsili   də  daima  inkişaf edir  və  müasir  dövrdə  texnologiyanın  geniş  imkanlarından  istifadə  edən  və  bol informasiya  mühiti  ilə əhatə  olunan  bugünkü  şagirdin  diqqətini  təlimə  cəlb  etmək, marağını  təmin  etmək  üçün  texnologiyanın  tədris alətinə  çevrilməsi  və  təlim  prosesində   istifadəsi   qaçılmaz   fakt   kimi   qarsimizda   durur.   Şagirdlərin maraq  dairələrini  nəzərə  alaraq  İKT-dən  müasir  dərslərdə  tətbiq  etməklə  şagirdlərdə həvəs  və  maraq  yaratmaq  mümkündür.  Bunun  üçün  dərsliklər,  […]

İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyi

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

İnternet tədris üçün olduğu kimi, istirahət və dostlarla ünsiyyət üçün də əla bir vasitə sayıla bilər. Ancaq bütün gerçək aləm kimi, şəbəkənin də təhlükəsi yox deyildir. Uşaqlara sərbəst şəkildə İnternetə giriş verməzdən öncə onlara bəzi məqamları izah etmək lazımdır. Uşaqlarınıza İnternetdə mümkün təhlükələr barədə danışın və onları çətin durumlardan düzgün çıxmağa alışdırın. Söhbətin sonunda İnternetdən […]

Ordumuz – Qürurumuz

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

Azərbaycan Demokratik Respublikasının milli ordusu – 1918-ci ildə, Şimali Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin yaratdığı milli ordu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti silahlı qüvvələrinin təşkilinə Cümhuriyyətin elan edildiyi gündən başlanmışdı. Ermənistan yaranmış gərgin vəziyyətdən istifadə edərək zorla Azərbaycanın Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan bölgələrini işğal etmək məqsədi ilə onun sərhədlərini pozur və sərhədyanı rayonlarda hərbi toqquşmalar yaradırdı. Belə bir şəraitdə ölkənin ərazi birliyini, […]

Nəsirəddin Tusi

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

                    Nəsirəddin Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Həsən Tusi 1201-ci il şənbə günü 17 fevralda (11 cumadəl ulə 597-ci il) Tuş şəhərində anadan olmuşdur.Bəzi mənbələrdə qeyd edilir ki,onun əsli Zəncanla Həmədan arasında yerləşən Savə şəhərindəndir,Tusda doğulduğu üçün Tusi nisbəsi ilə tanınmışdır. İlk təhsilini atasından almış, sonra Həmədan və Tus şəhərlərində dövrünün tanınmış alimlərinin-İbn Sina […]

Hamı üçün mümkün olan dayanıqlı inkişaf.

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

            İnsan dünyanın ən böyük möcüzəsidir. İnsana Allah tərəfindən bir çox nemətlər verilmişdir. Bu nemətlərin qorunması biz insanların ən böyük vəzifəsidir. Bu nemətlərin hamısı bir ad altında da birləşib–Təbiət. Təbiəti qorumaq insanların yaşaması və yaratması üçündür. Təbiət insana hər şeyi verir: qidanı, havanı, mineral sərvətləri, göz oxşayan gözəllikləri hətta, təmənnasız. İnsanın yaşaması və sağlamlığı məhz […]

Mendeleyev Dmitri İvanoviç.     Elə şeylər var ki,adam onlarsız keçinə bilmir.Məsələn:təqvim,saat,yaxud vurma cədvəli.Kimyada belə “vurma cədvəli” kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlidir. Onu 1869-cu ildə böyük rus alimi D.İ. Mendeleyev tərtib etmişdir. Mendeleyev 1834-cü ildə Tobolsk şəhərində doğulmuşdur. O,Tobolsk şəhərindəki gimnaziya direktorunun 17-ci uşağı idi.Erkən yetim qalmış balaca Dmitrinin uşaqlığı asan keşməmişdir.Mendeleyev Peterburq Pedaqoji İnustutunu […]